Όσο καιρό επιθυμείτε και χρειάζεστε για το ταξίδι σας. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενημερωθείτε για τα ειδικά πακέτα και τις προνομιακές τιμές.